Fossil Fleur

2,000,000 VND
Lưu ý : Sản phẩm thực tế có thể sẽ khác đôi chút so với sản phẩm mẫu do đặc tính cắm, gói hoa thủ công. Các loại hoa không có sẵn, hoặc hết mùa sẽ được thay thế bằng các loại hoa khác, nhưng vẫn đảm bảo về định lượng hoa, tone màu, kiểu dáng và độ thẩm mỹ như sản phẩm mẫu.